Hasta Rehberi
29 Aralık 2021

Muayene olmak için izlenecekler yollar

İŞLEMLERİNİZİN KOLAYLIKLA YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ

1.Kurumumuzda kayıtlar saat 08.00’da başlamaktadır. Kayıt yaptırmak için gelen hastalar; lütfen görevli personel gelmeden kayıt masalarının üzerine karne ve kimliklerinizi bırakmayınız.
2.Hasta Kayıt Biriminde kayıt yaptırdıktan sonra muayene olacağınız hekimin bulunduğu klinik önünde isminizin ekranda yayınlanmasını bekleyiniz.
3.Merkezimize gelmeden 182 numaralı telefonla muayene randevusu alabilirsiniz.

4.SSK, Bağ - Kur, Emekli Sandığı, Yeşil Kartlı ve resmi evrakı olan hastaların T.C. Kimlik Belgesinin olması yeterlidir. Bunun dışındakiler ücretli hasta olarak kabul edilirler.

5.İstenen evrakları eksik olan hastaların kayıt edilmesi yasal olarak mümkün olmadığından lütfen görevlilere ısrar etmeyiniz.

6.Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı er ve erbaşlar ile öğrencilerin (devlet parasız yatılı ve üniversite) ‘‘Tedavi Giderleri Kurumumuzca Karşılanacaktır.’’ ibareli sevk ile gelmesi zorunludur. Sevk evraklarınız düzenlendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde kayıt işlemi yaptırınız. Aksi halde evrak geçerliliğini kaybeder. Tedavisi devam eden hastalar süre bitiminde yeni tarihli sevk evrakı getirmeli ve her yeni evrakı kayıt ettirmelisiniz.

7.14 yaşından küçük hastaların kayıtları da hasta kayıt biriminde yapılıp pedodonti kliniğine gönderilir.
8.Röntgen birimine gönderilen hastaların isimleri direkt olarak muayene oldukları klinikten gönderilir ve röntgen biriminin kapısının üzerindeki monitörde otomatik olarak isimleri sıralanır. Bunun için tekrar sıra almanıza gerek yoktur.
9.Röntgeni çekilen hastaların sonuçları direkt olarak muayenesini yapan hekimin kullandığı bilgisayar ekranına gitmektedir. Bu nedenle röntgen sonuçlarını almak için beklemeniz gerekmemektedir.
10.Röntgen filmleri istendiği takdirde CD’ye kayıt yapılıp verilebilmektedir. Radyasyon zararlarından korunmak için, hamile veya hamilelik olasılığınız varsa hekiminizi ve röntgen birimi görevlisini mutlaka uyarınız.
11. Röntgen çekilirken küpe, kolye, toka, toplu/çengelli iğne vb. metal aksesuarlarınızı, ağızda bulunan ve takıp çıkarılabilen her türlü protezlerinizi çıkartınız. Aksi takdirde istenilen röntgen hatalı çıkabilir.
12. Hamileler ve Hamilelik şüphesi olanlar Röntgen Birimine GİREMEZ!

BAKANLIĞIMIZ 2010/73 SAYILI GENELGESİ UYARINCA
“POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI” OLAN GRUPLAR:

12 Eylül 2010 tarihinde “Halk Oylaması” na sunularak kabul edilen 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” hükmü ile “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” hükmü özellikle dikkate alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
B) Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
C) Hamileler,
D) 65 yaş üstü yaşlılar,
E) Yedi yaşından küçük çocuklar,
F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler