2022 Yılı Beyaz Kod Tatbikatı
10 Haziran 2022

Kurumumuz Güngören ADSM’de 02.06.2022 tarih ve saat 15:46 da Şeyma YAYGIN, Murat CENGİZ, Mehmet ÖZDEMİR ve EMRULLAH ÖZ katılımları ile;
Beyaz Kod Tatbikatı yapılmış olup tatbikata ait fotoğraflar ekte sunulmuştur.

Beyaz Kod-2022-4.jpeg
Beyaz Kod-2022-2.jpeg
Beyaz Kod-2022-1.jpeg
Beyaz Kod-2022-3.jpeg