Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi
02 Şubat 2022Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi (ÇGBS)'nin Hizmete Açılmıştır

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır. Sisteme yönelik çalışmalar 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” çerçevesinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Sağlık kurumlarında çalışan personelin güvenlik ve memnuniyetine yönelik çalışmalarımız kapsamında, Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi (ÇGBS) kurulmuştur. ÇGBS sağlık kurumlarında çalışan personelin, maruz kaldığı istenmeyen olayların, ramak kala olayların ve maruziyete sebep olan hataların bildirilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. ÇGBS ile sağlıkta çalışan güvenliğine yönelik ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen istenmeyen olayların ve bu olayların sebeplerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. 
Sistemin temel amacı, sağlık sistemi içinde hatalardan öğrenme kültürünün geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Yapılan bildirimler, ÇGBS'nin raporlama yetenekleri sayesinde anında raporlanabilmektedir. Bildirimlere ilişkin raporlar, ülkemizde politika geliştirme ve sağlıkta kalite standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayarak,  sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılacaktır.

Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi,  herhangi bir manuel veri girişine imkân tanımamakta bildirim sırasında kişi ismi, kurum ismi, Ip adresi ve lokasyon bilgisi gibi hiçbir kişisel bilgi veri tabanına kaydedilmemektedir.
Bildirimler direkt olarak cgbs.saglik.gov.tr adresinde yer alan bildirim formu alanından bireysel olarak yapılabilmektedir. Ayrıca sağlık tesislerince kullanılan bilgi yönetim sistemlerinin, ÇGBS’ye entegre edilerek kurumsal düzeyde de bildirim imkânının sağlanmasına yönelik web servis hizmeti Bakanlığımızca sağlanmaktadır.
Bilgi yönetim sistemlerinin ÇGBS’ye entegrasyonu, web sitesinde yer alan bilgi merkezi bölümündeki yönergeler kullanılarak yapılabilecektir. Bu bağlamda sağlık kurumlarının, kurumsal düzeyde yapılan istenmeyen olay bildirimlerini de ÇGBS’ye bildirim olarak girmesi ulusal sistemi güçlendirecektir.

Ülkemizdeki sağlık kurumlarında görev yapan personelin ÇGBS hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgilendirici afişler hazırlanmıştır. cgbs.saglik.gov.tr  adresinden web ortamında paylaşılmış olan söz konusu afişlerin sağlık kurum ve kuruluşlarında personel tarafından görülebilecek bir ortamda (yataklı tanı ve tedavi kurumlarında her yerleşkede en az iki adet, diğer kurumlarda ise her yerleşkede en az bir adet olacak şekilde) ve en az bir ay süre ile asılı kalmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi (ÇGBS)’nin hizmete açılma durumu ve sistemin sağlık çalışanlarında güvenlik kültürünün geliştirilmesine yönelik yararları hakkında gerekli duyurunun yapılması amacı ile iliniz bünyesinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının resmi yazı ile bilgilendirilmesi, ayrıca yeterli sayıda afiş basımı gerçekleştirilerek dağıtılması ve afişlerin yukarıda belirtildiği şekilde asılmasının sağlanması hususunda; 
Gereğini ve bilgilerini rica ederim.


Aşağıda Linke Tıklayarak Ulaşabilirsiniz


Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi