T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

TarihçeSağlık Bakanlığın Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01/07/2011 tarih ve 28831 sayılı Makam Onayı ile 50 Diş Üniti kapasiteli Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılması uygun görülmüştür.

03.01.2011 tarihinde Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı Güngören Diş Tedavi ve Protez Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Kurumumuz 01.07.2011 tarihinden itibaren idari yönden müstakil, 01.06.2012 tarihinde de mali yönden Bahçelievler ADSM’den ayrılarak halen Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 

5.310 m2 kapalı alana kurulmuş olan 5 kat, 1 bodrum ile Merkezimizde 50 diş üniti bulunmakta ve 9‘u uzman olmak üzere 53 diş hekimi görev yapmaktadır. 

Merkezimizde diş hekimleri muayene entegrasyon sistemine uygun olarak görev yapmaktadır. Kurumumuza ilk randevular MHRS’den alınmaktadır. İlk gelen hastalar Bilgi işlem Birimimiz'den giriş yaptırdıktan sonra ilk muayenelerini olabilmektedir. Tedavilerin devamı için randevuları kendi hekimlerinden almaktadırlar.

Kurumumuzda her Hekimin kendi kliniği mevcut olup, Üç Röntgen Kliniği, İki Protez laboratuvarı ve merkezi sterilizasyon birimimiz bulunmaktadır. Merkezi otomasyon sistemine göre hizmet vermekteyiz. Merkezimize müracaat eden hastalarımızın bir düzen dahilinde muayenelerinin ve tedavilerinin olabilmesi için HTYS kullanılmaktadır.

2015 yılı Haziran ayında Genel Sekreterliğimiz Esenler Bülent Doğanlar Semt Polikliniğini  Merkezimize bağlamıştır.