T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Güngören
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Medikal Biomedikal Ayniyat Depo Birimi