T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Güngören
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Güngören ADSM Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişte Sınav Takvimi


GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SINAV KURULU

Yayın Tarihi : 05.03.20181 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı
14. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen sınav yeri ve zamanın ilan edilmesi hususu çerçevesinde
Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sınav kurulu tarafından sınavı yapılacak personelin listesi, sınav yeri ve zamanı aşağıda gösterilmiştir.
İlgili tebliğin 14.maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Personelimizin kendileri ile ilgili sınav günü ve saatinde ilgili sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

Sınav Yapılacak Personel Listesi ve Zamanları için tıklayınız..pdf